Vuosi Tiedot
2017 Liperin kunta / Kononovintien yhdyskuntatekniikka
2017 Oteran Oy / VT6 Eritasoliittymä, Raatekankaan kohdalla, Joensuu
2017 Enerke Oy / 20 kV keskijännite kaapelointi Ukko-Kolin rinnealueelle
2017 Enerke Oy / Suuntaporaukset Itä-Suomessa
2017 Juuan kunta. Arvonpolun jätevesipumppaamon rakentaminen ja vanhan pumppaamon käytöstä poisto.
2016 Joensuu-Noljakka. Painopenkereen rakentaminen.
2016 Joensuun Vesi Oy / Hammaslahti. Jätevedenpuhdistamon jälkiselkeytysaltaan käytöstä poistaminen. Maanrakennustyöt, lietteenpoisto ja aumaus
2016 Enerke Oy / Kiteen Puhos. Muuntoaseman ja sahanalueen keskijännittekaapelointi. Maarakennusurakka.
2016 Enerke Oy / Kontiolahti, Lehmo. Taajama-alueen keski- ja pienjännitekaapelointi.
2016 Enerke Oy / Juuka-Kontiolahti. Rasivaaran alueella säävarmuusverkon rakentaminen.
2016 Hammaslahti. Vanhan jätevesien selkeytysaltaan käytöstä poisto sekä maanrakennustyöt.
2015 Puljonki Oy / Juuan kunta, teollisuuslaitoksen muutostöiden maanrakennus ja rakennustekniset työt.
2015 Koli / Kissamäen alueen kj.a pj. kaapelointiurakka, n. 5 km. Tilaaja Enerke Oy.
2015 Hammaslahden vesitornin vesihuolto 250 mm runkovesijohto n. 1,2 km. Tilaaja Joensuun Vesi, pääurakka.
2015 Kuikkalammen 315 mm runkovesijohto n. 3 km. Tilaaja Joensuun Vesi, pääurakka.
2015 Pielisverkko-osuuskunnan valokuidun taloliittimien asennusurakka Kolin alueella.
2015 Rukkopuron betonisillan purku ja korvaaminen teräsputkisillalla.
2014 Pielisverkko-osuuskunnan valokuidun runkoverkon asennusurakka n. 40 km + taloliittymiä Juuan ja Kolin alueella.
2014 Rääkkylä-Rasivaara viettoviemärisaneeraus 1,5 km + pientalokiinteistökohtaiset viemärisaneeraukset
2014 Puljonki Oy:n varastohallin maarakennustyöt ja piha-alueen asfaltointi.
2013 Kevyenliikenteenväylä n. 2 km Mt 504, aliurakka OTERAN Oy:lle
2013 Varparanta - Kontiolahti vesihuoltotyöt. Runkourakka, putkikoot 63 - 160 mm (n. 15 km)
2012 Kompakan alueen vesihuoltotyöt, RÄÄKKYLÄ, runko- ja jakelujohdot, putkikoot 40 - 160 mm (14 km)
2011-2012 Polvijärvi-Sotkuma, PE200 - siirtoviemäri + vesijohto 110 (n. 5 km)
2010-2011 Iiksenvaara-Ketunpesät vesihuolto, runkourakka, putkikoot 63 - 160 mm (n, 12 km).
2010 Joensuussa Iiksenvaaran-Ketunpesät vesihuoltotyö. (alkanut urakka 1.9.2010)
2010 Purnuniemen pään vesihuolto, Lieksa, Koli
2009 Kaarisillanpuiston vesihuolto, Lieksa
2009 Surpeenvaaran vesihuolto, Lieksa
2009 Mt 15829 Koli - Hattusaari parantaminen Niinilahden kohdalla
2009 Puljonki Oy:n maarakennus- ja perustustekniset työt
2008 Lieksan kaupunki, Alakujan vesihuolto, n. 400 m viettoviemäri, painevesijohto, tonttiliittymät. (kevät -08)
2008 Lieksan kaupunki, Kolin koulun tien vesihuolto, n. 1 km viettoviemäri ja painevesijohto (kevät -08)
2008 Juuan kunta, Karjalantie ja vesihuolto. (Kevät 2008).
2007 Savo Karjalan Vesihuolto Oy:lle, Häkinlahden vesihuoltotyöt Kolilla
2007 Lieksan kaupunki, Kolin kylän tie1 ja vesihuolto, päättyy keväällä 2008.
2007 Zander-Port Oy, lomakylän aluerakennustyöt ja perustusvaiheen maatyöt.
2006 Loma-Kolin loma-asuntomessujen alue- ja maisematyöt, sekä maa-ainestoimitukset.
2006 Tieliikelaitos, Outokumpu - Koli, mt 504, peruskorjaaminen, konepalvelut.
2005 Lieksan Kaupunki, Loma-Kolin messualueen yhdyskuntatekninen rakentaminen.
2005 Tieliikelaitos, Outokumpu - Koli, mt 504, peruskorjaaminen, konepalvelut.
2005 Loma-Kolin loma-asuntomessujen rakennusten pohja- ja maisematyöt, sekä maa-ainestoimitukset.
2004 Metsäntutkimuslaitos, Kolin satama-alueen palvelurakennuksen perustusten maatyöt.
2003 Tieliikelaitos, Kolin satama-alueen maarakennustöitä ja maa-ainestoimitukset.
2003 Hotelli Koli, Loma-Kolin rinteiden parannustyöt.
2003 Hotelli Koli, Loma-Kolin uuden hissilinjan maasto- ja perustustyöt louhintoineen.
2003 Juuan kunta, Retulahden satama-alueen tiestön parantaminen, konepalvelut.
2002 Juuan kunta, yhdyskuntatekniset työt, konepalvelut.
2002 Lieksan kaupunki, Kolin Urheilukentän sadevesiviemärijärjestelmät ja pintarakennus.
2001 Savo-Karjalan Vesihuolto Oy:lle Purnuniemen aluerakentamisen konetöitä.
1999 Hotelli Kolin vaativien purkutöiden johtaminen ja aliurakointi Kuopion Kallio- ja Maarakennus Oy:lle.
1998-2008 Lukuisia kiinteistöjen vesi- ja viemärijärjestelmiä.
1998-2008 Lukuisia loma-asuntojen ja muiden pienrakennusten pohjatöitä.

Yhteystiedot

(* Katso puheluhinnat Yhteystiedot-sivulta)

Info
Lukkotie 3B
80100 JOENSUU
Puh.* 010 830 2550
info@sksinfra.fi
Seppo Saarelainen, CEO
Puh.* 010 830 2551
seppo.saarelainen@sksinfra.fi

Sosiaalinen media

SKS Infra Oy löytyy myös sosiaalisista medioista, kuten Facebook ja Google+.

Google+

Facebook